top of page

הדברים שאני עושה...

קליעה ביחד - עם  בועז שילה

קליעה במעגל - עם  בועז שילה

מעגל הקליעה - עם  בועז שילה

קליעה שובבה - עם  בועז שילה

קליעה שובבה - עם  בועז שילה

קליעה שובבה - עם  בועז שילה

קליעה שובבה - עם  בועז שילה

קליעה שובבה - עם  בועז שילה

קליעה שובבה - עם  בועז שילה

קליעה שובבה - עם  בועז שילה

קליעה שובבה - עם  בועז שילה

קליעה שובבה - עם  בועז שילה

קליעה שובבה - עם  בועז שילה

שובבים ושובבות - בוא לקלוע!

​קליעה ליד הבית

קליעת יער

פעילויות מיוחדות

Your details were sent successfully!

bottom of page