top of page

סדנאות קליעה בעלי דקלים- במגוון רמות וטכניקות

בואו ללמוד קליעה שהיא כמעט קסם

סדנת קליעה בסוף -במגוון רמות וטכניקות

  מכובעים ועד מחצלות, ליצור יופי שימושי מצמח מקומי

סדנת קליעה פראית מצמחי יער- במגוון רמות וטכניקות

קליעה מיצורי הפרא החיים ביערות ארצנו 

סדנת קליעה קישוטית - במגוון רמות וטכניקות

ליצור תכשיטים ויופי שימושי ממה שצומח סביב

סדנת קליעה של סלי מתנה ונוי - במגוון רמות וטכניקות

בואו ליצור את המתנה הבאה בעשר אצבעות

Please reload

bottom of page