קריאה:

קליעה שובבה- Assistant

קליעה שובבה - Bellfair

קליעה שובבה - Ellinia

קליעה שובבה - Journal

קליעה שובבה - OS Aran

קליעה שובבה - Open sans

קליעה שובבה - Tinos

קליעה שובבה - Varela 

כותרת עמוד - page title Rubik

קליעה שובבה - Asimon

כותרות:

כותרת אתר: site title

כפתורי ניווט ראשי (huge heading) 

כותרת סדנאות - page title

קליעה שובבה -    Amatic 

קליעה שובבה - Abraham 

קליעה שובבה - Felix

קליעה שובבה - Hillel

קליעה שובבה - Nehama

קליעה שובבה - Trashim

קליעה שובבה - Ptil

קליעה שובבה - Mixtape

צילומים: שירי בן ארי, בועז שילה

©2017 by Boaz-Basketeer. Proudly created with Wix.com